Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

Senioren voor Papendrecht - 20-10-2008
   

‘Senioren Voor Papendrecht’

 

Inwoners van Papendrecht die in 2008 62 of 63 jaar worden of zijn geworden, zijn per brief uitgenodigd voor de bijeenkomst 'Senioren voor Papendrecht' op maandag 20 oktober in de raadzaal van het Papendrechtse gemeentehuis. (De term senior staat in dit geval voor mensen met (levens)ervaring.) Die middag staat de vraag centraal wat deze senioren en de Papendrechtse samenleving voor elkaar kunnen betekenen. Wat gebeurt er met de ervaring en de deskundigheid die zij opgedaan hebben in hun leven?

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die met pensioen of prépensioen gaan, het gemiddeld anderhalf jaar “rustig aan doen”. Daarna kijken ze om zich heen op zoek naar andere geschikte bezigheden. Bezigheden die ook de vrijheid geven om met vakantie te gaan of een weekje met de kleinkinderen op te trekken. Daarnaast moeten de activiteiten ook nieuwe kennissen in de eigen woonplaats opleveren, zo luidt in het algemeen de wens van senioren.
Diver se Papendrechtse maatschappelijke organisaties en verenigingen presenteerden een aantrekkelijk programma dat zo goed mogelijk op deze wensen aansluit. Na een paar korte inleidingen van ondergetekende en Marion Kuyvenhoven van het PAD/Steunpunt Vrijwilligerswerk, ko
nden de deelnemers kiezen uit themasessies over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast konden de deelnemers zich oriënteren op een kleine informatiemarkt. De hele middag kon er een keuzetest gemaakt worden en met vrijwilligers uit de praktijk worden gesproken. De middag had een kleinschalig en informeel karakter, zodat er maximale ruimte was om op individuele vragen en wensen in te gaan.

Deze informatiemiddag werd georganiseerd door de gemeente Papendrecht, PAD/Steunpunt Vrijwilligerswerk, de Seniorenadviesraad Papendrecht en Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht (SWOP).

Ondergetekende sprak de volgende woorden:

" Geachte aanwezigen,

Wijsheid komt met de jaren.

Het heeft even geduurd maar nu hebben ook ik en mijn collega’s van de gemeente Papendrecht de jaren bereikt waarop die wijsheid komt. ;) Wijsheid die ons bijvoorbeeld duidelijk maakt dat het de hoogste tijd is voor een bijeenkomst als deze. Een bijeenkomst om uw wijsheid te ‘ontsluiten’, waarbij u en uw ervaring centraal staan en we bekijken of u en onze samenleving elkaar kunnen versterken.

De samenleving is de optelsom van bijdragen die wij er als inwoners in stoppen. Niet alle jonge mensen houden zich met hun woonplaats en hun woonomgeving bezig, voor hen zijn er vaak allerlei prikkels die de aandacht naar andere zaken trekken. Onder u zijn er juist wel velen begaan met de omgeving en de gemeenschap.

Dan is het natuurlijk hartstikke zonde mogelijke input ongebruikt te laten. We hopen elkaar vandaag dan ook op ideeën te brengen en te enthousiasmeren om ongebruikte en soms onvermoede kwaliteiten, takenten en ervaringen in te zetten voor onze samenleving.

Betrokkenheid gekoppeld aan uw schat aan kennis, ervaring, contacten, vaardigheden, kennis van specifieke beroepen, verenigingsleven en andere organisaties – ik denk ook aan het draaiende houden van het gezins- en familieleven -; het zou fantastisch zijn als u die waardevolle elementen met minder ervaren Papendrechters wilt delen. Bijvoorbeeld verenigingen zouden enorm dankbaar voor uw inbreng, maar dat geldt ook voor allerlei andere, uiteenlopende  organisaties.

Aan het begin van dit kalenderjaar refereerde ik er (tijdens de nieuwjaarsreceptie) aan dat de samenhang in onze samenleving steeds meer in de verdrukking raakt. Als overheid horen we maar al te vaak eenzijdige opvattingen, geredeneerd vanuit louter eigen gezichtpunten en eigenbelang. Terwijl de overheid juist staat voor het algemeen belang en we er uiteindelijk allemaal bij gebaat zijn verder te kijken dan het directe eigen belang. Wanneer dat niet gebeurt, verwordt onze samenleving tot een willekeurige optelsom van individuele belangen en gescheiden circuitjes; wordt onze samenleving een gefragmenteerde samenleving.

In onze eigen lokale samenleving zagen we in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een mooi voorbeeld van het tegenovergestelde. Rotterdammers trokken vanwege woonmogelijkheden en noorderlingen vanwege werkgelegenheid naar Papendrecht en ontmoetten elkaar hier. Karaktertrekken, overtuigingen, culturele eigenschappen en mentaliteitskwesties leiden nooit tot onoverkomelijke problemen. Achteraf is juist duidelijk te zien dat deze synergie alle betrokkenen voordelen opleverde. In een tijd van gevoelens en meningen over integratie is dat een ontwikkeling om met terugwerkende kracht trots op te zijn.

Gelukkig zie ik ook nu voldoende aanknopingspunten. Juist ‘samenhang’ is bijvoorbeeld nog steeds een sterk punt bij tal verenigingen, waar jong en oud zich inzet voor het grotere geheel en bedrijven en organisaties ervaren (oud)medewerkers inzetten als mentor voor de jongere garde.

Juist die spirit, die past bij uw generatie, de mensen die Papendrecht de afgelopen halve eeuw vormden, willen wij graag opnieuw benutten. Als gemeente investeren we in tal van uiteenlopende fysieke projecten - zoals het winkelcentrum, het sportcentrum e.d. Vandaag - en in het vervolg op vandaag - richten we ons vooral op het menselijke aspect. Betrokkenheid, inzet, versterking van de banden komen - naast individuele voordelen en simpelweg ook plezier - de interne samenhang en binding ten goede.

Met de rijkdom uit het verleden dragen we bij aan een toekomst waarin mensen in Papendrecht elkaar ontmoeten en daar kracht, inspiratie en motivatie uit halen om deze samenleving vorm te geven.

Dames en heren, ik dank u voor uw aanwezigheid en aandacht en wens u veel plezier en nog meer wijsheid.

 

                            

Terug