Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

het Jan Stigterfonds - 26-3-2008

Minimaal een maal per jaar komt het bestuur van de stichting Jan Stigterfonds bijeen. Dit fonds is in het leven geroepen om financiëele ondersteuning te bieden daar waar het om hulp gaat voor gehandicapte kinderen tot 18 jaar. Het gaat dan om, een bescheiden, ondersteuning die niet langs andere wegen te verkrijgen is en is alleen bestemd voor particulieren.

Het fonds, dat gevuld is met een schenking uit het verleden en verder aangevuld kan worden met donaties stelt haar middelen eerst beschikbaar na een toets door het bestuur eventueel aangevuld met een professioneel advies. Als burgemeester ben ik de voorzitter van dit bestuur. Samen met de secretaris en de penningmeester van het bestuur vergaderen wij t.b.v. een goed beheer van de middelen die beschikbaar zijn voor dit mooie doel.

Terug