Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

de rekenkamer commissie - 19-2-2008

De rekenkamer commissie is een commissie ingesteld door de gemeenteraad. Zij bestaat uit een aantal externe leden en een tweetal raadsleden. In opdracht en onder verantwoordelijkheid van deze commissie worden er per jaar een paar onderzoeken verricht.

Vaak bestaat er onduidelijkheid over de rol en het werk van deze commissie. Dat wordt ook wel een beetje veroorzaakt door de naamgeving. Zij is uitdrukkelijk niet de accountant en doet het werk van de accountant ook niet over! Wat zij wel doet is de effectiviteit en de doelmatigheid van beleidsonderdelen onderzoeken en daarover rapporteren aan de gemeenteraad. Om het onderscheid nog wat verder aan te scherpen en te verduidelijken: het is de taak van de accountant om de boekhouding van de gemeente te controleren en na te gaan of alle uitgaven wel rechtmatig zijn  d.w.z. is aan de juiste onderwerpen wel het juiste geld (of hoeveelheid geld) uit gegeven, zoals dat in de gemeentebegroting bedoeld en vastgelegd is, en is dat gebeurd volgens de eigen regels en verordeningen van de gemeente. Bijvoorbeeld is het geld dat bestemd is voor het groenonderhoud wel daaraan uitgegeven en niet aan onderwijs of omgekeerd; heeft het college (de organisatie) dat wel conform de (eigen) regels gedaan.

De rekenkamercommissie heeft veel meer ten doel om te kijken of het per onderwerp wel zin heeft/ gehad heeft om er in bedoelde mate geld aan te besteden. Bijvoorbeeld heeft het geld dat met een bepaalde bedoeling besteed wordt aan een zeker onderwerp wel het gewenste effect gehad en in hoeverre. Dat is dus een heel andere benadering en goed om regelmatig zo'n onderzoek te doen.

Deze avond was er een werkvergadering/workshop van de rekenkamercommissie in aanwezigheid van raadsleden, collegeleden en medewerkers van uit de organisatie. Onder leiding van de voorzitter van de rekenkamercommissie werd er aan de hand van een aantal stellingen, voorgelgd door onderzoekers, gediscussiëerd. Het was voor alle aanwezigen weer goed om de diverse taken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te krijgen. 

Terug