Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

Weblog

Mijn afscheid als Burgemeester - 29-9-2016

De periode van na het zomerreces tot aan mijn daadwerkelijke afscheid als burgemeester van Papendrecht vulde zich weliswaar enerzijds met de reguliere werkzaamheden die bij de functie van burgemeester behoort als anderzijds met de voorbereidingen op het afscheid.

Zelf had ik bij mijn aankondiging mijn functie te willen neerleggen en daartoe een verzoek bij de Majesteit te gaan indienen (zie op deze weblog d.d. 4, 5 en 6 januari 2016), te kennen gegeven  tot het eind gewoon te willen doorwerken. Dat lukte ook redelijk goed, hoewel het natuurlijk onontkoombaar was dat mijn maatschappelijke en bestuurlijke omgeving daar wel regelmatig aan refereerde, hetgeen overigens met alle vriendelijkheid gebeurde en niet betekende dat ik mijn normale taken en verplichtingen niet meer naar behoren kon verrichten.

Alles bij elkaar genomen bleek het gaandeweg mijnerzijds een goede planning/inschatting geweest te zijn: bijtijds en gelijkelijk ten overstaan van iedereen de aankondiging doen (Nieuwjaarsreceptie),  de raad daarmee voldoende tijd (negen maanden) geven om een opvolger te kiezen, iedereen te laten wennen c.q. zich voor te bereiden op het afscheid zodat er een naadloze overgang kon zijn en ik zelf gewoon door kon werken tot en met het zomerreces met daarna het afscheid en de aanloop daarop.

Per 1 oktober, zaterdag, eindigde officieel mijn functie en  donderdag 29 september stond in het teken van mijn afscheid. Woensdag 5 oktober werd mijn opvolger officieel geïnstalleerd en was Papendrecht weer voorzien van een kroonbenoemde burgemeester.

Dat afscheid bleek heel overweldigend: mijn echtgenote en ik werden samen met onze twee dochters thuis opgehaald in een antieke Citroën DS en na een tour door de Alblasserwaard uiteindelijk naar Theater De Willem gebracht. Daar vond een bijzondere vergadering van de gemeenteraad plaats in het bijzijn van een afgeladen theaterzaal vol vrienden, bekenden, (oud-) collega's, een delegatie uit partnerstad Blomberg en vele andere belangstellenden.

De raadsvergadering stond geheel in het teken van mijn afscheid en dat betekende mooie toespraken met veel lof en eer, waarvan ik soms wel dacht "gaat dit over mijn persoontje?", maar waar ik ook wel veel herkenning en rake typeringen in terug vond. Ontroerend was dat mij zowel het Ere-burgerschap van Papendrecht toegekend werd, als dat er een naar mij genoemde Waarderings prijs ingesteld werd: " de C.J.M. de Bruin Waarderingsprijs ". Van beiden kreeg ik, naast een mooi cadeau, een bijpassende oorkonde. Uiteraard heb ik in mijn slotwoord dank uitsgesproken naar al degenen waarmee ik die ruim 15 jaar in Papendrecht heb mogen samen werken en heb mogen ontmoeten. Een speciaal woord van dank richtte ik tot mijn echtgenote, die mij, naast haar eigen werkzaamheden, al die jaren terzijde heeft gestaan en mijn belangrijkste criticaster was.

Na de raadsvergadering volgde een zeer drukke receptie met veel mooie, vaak ook openhartige en ontroerende woorden van dank en afscheid. Die receptie liep door de grote drukte behoorlijk uit, Maar uiteindelijk belandden we toch in het tegenover het Theater De Willem gelegen Denksportcentrum Papendrecht, waar er voor zo'n 150 genodigden een uitstekend verzorgd dinerbuffet was. Vervolgens gingen we samen met genodigden weer terug naar het Theater waar aansluitend een afscheidsconcert plaatsvond voor genodigden èn inwoners. Het concert werd mij aangeboden door het gemeentebestuur en uitgevoerd door muziekvereniging Excelsior uit Papendrecht. Die bracht een fantastisch muzikaal programma van bijzondere kwaliteit,  met als gast soliste Eline Welle en violist Nathan Hol.

Een paar sprekers voerden, namens de Papendrechtse bevolking, nog kort het woord: Leen Kroos en Margreet van Wijngaarden. De laatste kende mij namens de Stichting Dorpsbehoud de ere-titel: "Echte Papendrechter" toe, compleet met oorkonde; een eer die  slechts zelden verstrekt wordt ! Wijnand Buursema benoemdee mij tot ambassadeur van Excelsior en overhandigde bijpassend beeldje.

Na het concert was er nog een heel gezellig samenzijn en het werd uiteindelijk in de vroege uurtjes van 30 september dat er huiswaarts gegaan werd waar de gezelligheid zich nog voortzette !!

Het was een ongelooflijk mooi afscheid waar ik bijzonder dankbaar voor ben en zal blijven; ik had mij het niet mooier kunnen voorstellen. Ik ben dankbaar voor dat afscheid, maar vooral ook dat ik al die jaren burgemeester van Papendrecht zijn mocht.

 

Terug