Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin, Papendrecht
paap

Postzegel

 

Curriculum Vitae van C.J.M. (Kees) de Bruin 

 

Portefeuille:  Openbare orde, veiligheid en handhaving;
Algemeen bestuur en co-ordinatie;
Representatie en internationale contacten.
 

 

Recente / huidige functies:

 

Burgemeester van Papendrecht
   (ca. 32.000 inwoners)

 

- van 16 juli 2001 tot 1 oktober 2016

 

Lid Drechtstedenbestuur:
          

 

- Algemeen bestuur en dagelijks bestuur;   2001-2006


- Voorzitter / portefeuillehouder:

                                     Verkeer en Vervoer,

                                     HOV  Drechtsteden;  2001 - 2006
    
 

Voorzitter van:

- Openbaar Lichaam Het Willem de Zwijger College;

                                                                       2001- 2008  

- A.A. de Haan stichting; 2001- heden

- Jan Stigterfonds; 2001 - heden

- Burgemeesterskring Alblasserwaard&Vijfheerenlanden;  2002 
                                                                      
- Burgemeesterskring Drechtsteden; 2006 - 2016

- 'Grote Driehoek Drechtsteden';  2006 - 2016
  (burgemeesters,raadsgriffiers,collegesecretarissen)

- Werkgroep Beleid, Regelgeving en Handhaving project:
        "Verzuip-jij-je-Toekomst ?" ;  2009 - 2014

- Stichting Instandhouding Molens Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

          (Simav);  2012 - heden

- Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden (SBD); 2012 - heden

- Raad van Toezicht Stichting MEE Plus Vrienden; 2013 - heden 

 

Bestuurslid en voorzitter:

Bestuurslid, vice-voorzitter:


 

 

secretaris:                                                    

 

- Stichting Veiligheid en Toezicht; 2005-2009

- Stichting Instandhouding Molens Alblasserwaard en
               Vijfherenlanden (SIMAV);  2003-2012

- Stuurgroep project: "Verzuip-jij-je-Toekomst?" ;  2009 - 2014

 


- Burgemeesterskring Alblasserwaard&Vijfheerenlanden;  2011

                                                                      

Lid van:

- Comité van Aanbeveling van de Landelijke Stichting
                                 Tegen Zinloos Geweld;  2001 - heden

- Erecomité landelijke Fokveedag Hoornaar;  2001 - heden

- Veiligheids Overleg Alblasserwaard-West; 2008 - 2013

- Algemeen Bestuur Veiligheids Regio Zuid Holland Zuid; 2010 - 2016

- Regionaal College Politie Zuid Holland Zuid; 2001 - 2012

- Districtelijke Veiligheids Overleg Zuid Holland Zuid; 2012 - 2016

- Regionaal Veiligheids Overleg eenheid Rotterdam; 2012 - 2016

- Portefeuillehouders Overleg Bestuur Drechtsteden; 2010 - 2016

Initiatiefnemer en voorzitter:

beschermheer:

- Stichting ‘‘Papendrecht 900’’ ;  2004- heden

- Stichting STEP;  2009 -  2011

gemeenteraad Nieuwegein

Wethouder Nieuwegein:

- 1990 - 2001

- 1992 - 2001

Loco-burgemeester: - 1994 - 2001
Waarnemend burgemeester: - september en oktober 2000
   
Portefeuille 1998 - 2001: Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken, Volkshuisvesting, Binnenstad Nieuwegein.
Lid stuurgroep: - Vinex regio Utrecht / Leidsche Rijn
- Groene Hart
- Nieuwe Hollandse Waterlinie (Belvedère project)
Lid VNG commissie: - "Wonen en Bouwen"
   
Portefeuille 1994 - 1998: - Regionaal Bestuurlijke Zaken, Ruimtelijke Ordening,
   Economische Zaken, Kunst en Cultuur.
Lid:

- dagelijks bestuur Regionaal Beraad Utrecht (RBU)
- dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht (BRU)
- portefeuille Economische Zaken, Recreatie en Toerisme
- voortrekker en verantwoordelijk voor commissie UNIE
   (Utrechts Netwerk voor Innovatie en Economie)
- initiatiefnemer en organisator van het regionale BVC 
   (Bedrijfs Vestigings Centrum regio Utrecht)

Lid VNG commissie: - “Ruimtelijke Ordening”
   
Portefeuille 1992 - 1994: - Financiën, Grondbedrijf, Economische Zaken,
   Automatisering, Personeel en Organisatie.
Lid:

- algemeen bestuur Samenwerkingsverband Midden- en
   West Utrecht (SMWU)
- algemeen bestuur Regionaal Beraad Utrecht (RBU)

Voorzitter - regionaal Portefeuillehouders overleg Economische
   Zaken (PEZ)
Lid gemeenteraad Nieuwegein - 1990 - 2001
- fractievoorzitter 1990 - 1992
- Raad van Commissarissen Waterleidingbedrijf Midden Nederland – Hydron (1993 - 2002) 
- Raad van commissarissen N.V. Nederlandsch Bureau voor Waterleidingen (1998 - 2002)
   
Opleiding en eerdere functies:
Middelbare school te Utrecht, Gregorius College (1969)
Studie Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (1975)
Docent geschiedenis/staatsinrichting aan een prot.-chr. Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo te Gorinchem (1975 - 1992)
 
Enkele gevolgde cursussen:
Conflicthantering
Gemeentefinanciën
Diverse trainingen Onderhandelen

Topkadertraining

Masterclasses uit het professionalisering aanbod van het Nederlands Genootschap
                                                                                      van Burgemeesters

 

Politieke aktiviteiten:
Sinds 1982: - Lid VVD
- aktief in diverse partijcommissies zowel organisatorisch
   als politiek-inhoudelijk
Voorzitter geweest van:

- afdelingsbestuur Nieuwegein
- ondercentrale regio Weidegebied
- kamercentrale provincie Utrecht

Lid:

- Vereniging Staten- en Raadsleden
- P.J. Oud Gezelschap
- Landelijke Partijraad
- Partijcommissie Binnenlandse Zaken
   (adviseert leden Eerste-,Tweede Kamer en
                                             Europarlement)

Vanaf 2002: - Ere-voorzitter VVD kamercentrale Utrecht
- VVD Thorbecke penning
   
Overig:
Lid: - Utrechtse Ondernemers Sociëteit (UOS)
   en NUOS
- Nederlandse Maatschappij voor
   Nijverheid en Handel

1992 - 2001
2005 - heden

1992 - heden

Lid / donateur van diverse (lokale) verenigingen op maatschappelijk en cultureel gebied.